FOTO #3: Rebelky – G.cz
Vrací se bydlet k matce. Začíná pracovat v místní konzervárně, ale musí odmítat návrhy svého nadřízeného. La Pacte