fb pixel Převrat krále Michala I. | G.cz
Když pak došlo k nacistické invazi do Sovětského svazu, ochotně se k útoku pod vidinou územních zisků přidali i Rumuni. Zároveň se ze země stal hlavní německý dodavatel nafty, takže byl osud německé armády pevně spjatý s místními ropnými poli. Na milion rumunských vojáků pak bojovalo po boku Němců až do katastrofické porážky u Stalingradu. V ten okamžik se začala válka obracet v neprospěch Osy. To Rumuny pochopitelně vyděsilo, jelikož se země nacházela v těsné blízkosti pomalu vítězících Sovětů. By Bundesarchiv, Bild 101I-218-0501-11 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5476505