fb pixel Pomlčková válka | G.cz
Malicherný spor nakonec skončil až 20. dubna 1990, kdy poslanci schválili kompromisní název Česká a Slovenská Federativní Republika. A to i přesto, že odporoval jak českému, tak slovenskému pravopisu, kdy by správně mělo být velké jen první písmeno. A jak se později ukázalo, byla tzv. pomlčková válka jen první předehrou rozpadu celého státu. česká televize