FOTO #5: Pomlčková válka – G.cz
Byť se Havel i ostatní zoufale snažil přicházet se kompromisními názvy jako byla Republika česko-slovenská či Federace České a Slovenské republiky, nakonec se parlament dohodl na jakémsi „kočko-psu“, takže byl 29. března 1990 schválen název Československá federativní republika, přičemž slovenská varianta měla znít Česko-slovenská federativní republika. Ani to ale Slováky neuspokojilo. česká televize