FOTO #2: Pochybní absolventi vysoké školy mezi námi – G.cz
Bývalý hraní protokolář Jindřich Forejt užíval před jménem titul JUDr., avšak ani jednu ze studovaných vysokých škol nikdy nedokončil. Wikipedia