fb pixel Perestrojka | G.cz
Po jeho nástupu do čela největší komunistické země na světě tak byly zahájeny rozsáhlé reformy, pro které se vžil název perestrojka neboli přestavba. Spolu s ekonomickou reformou, která do zastaralého sovětského hospodářství přivedla prvky tržní ekonomiky a omezeného soukromého vlastnictví, pak Gorbačov prosazoval tzv. glastnosť. Andrei Sdobnikov (public domain)