FOTO #6: Pasoliniho nejvýznamnější filmy – G.cz
Pasoliniho zřejmě nejuznávanějším snímkem je Evangelium sv. Matouše. Film, kvůli němuž se režisér rozkmotřil s katolickou církví a za pošpiňování náboženství strávil dokonce 4 měsíce ve vězení, ukazuje Ježíše Krista jako agresivního revolucionáře, což neodpovídá tradičnímu vyobrazení syna Božího. Pasolini syrovost filmu podtrhnul obsazením neherců, a to včetně hlavních rolí. Pannu Marii například hraje Pasoliniho vlastní matka. Films Sans Frontieres