fb pixel Památník Lety | G.cz
Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, ale připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň také o současné společenské situaci. Zabývat by se měl i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Muzeum romské kultury/Atelier Terra Florida a Atelier Světlík