FOTO #6: Pád Bastily – G.cz
Zobrazení dobývání Bastily. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1381424