fb pixel Ota V. Braniborský | G.cz
Vdova po králi, Kunhuta Uherská, se proto ze strachu před Rudolfem, který tou dobou držel značnou část Moravy, rozhodla obrátit na Přemyslova synovce, kterým byl Ota V. Braniborský. Z dříve věrného spojence se ale stal mocichtivý válečník, který se rozhodl využít bezvládí v Čechách ke svému osobnímu a finančnímu prospěchu. Další bitvě s nejistým výsledkem tak nakonec zabránila dohoda mezi oběma muži – Rudolf si měl ponechat Moravu, zatímco Ota získal na dalších 5 let vládu nad Čechami i poručenství nad mladým Václavem. Ten měl po uplynutí této doby zasednout na český trůn. Těchto 5 let pak patří k nejčernějším v naší historii. public domain