fb pixel Ota V. Braniborský | G.cz
V zemi kvůli krutému hladu dokonce vypukl kanibalismus, kdy vyhladovělým a vyděšeným obyvatelům nezbylo nic jiného, než se pustit do pojídání jediného zdroje potravy, kterého byl v zemi dostatek – mrtvol. Těch byly plné jámy za každou vesnicí i městem. Mezitím Otova popularita v zemi prudce klesala. public domain