FOTO #5: Jan Hus před sněmem v Kostnici. – G.cz
Jan Hus před sněmem v Kostnici. Autor: Václav Brožík – http://ao-institut.sk/texty/Ceske-dejiny/31-upaleni-mistra-jana-husa-sk.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5153851