FOTO #4: Jan Hus píše ve vězení dopisy svým přátelům – G.cz
Jan Hus píše ve vězení dopisy svým přátelům. Autor: Josef Mathauser – ΑΩ institut, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5671080