FOTO #1: Komunista Zdeněk Ondráček kopíroval odstavce v disertační práci – G.cz
Komouši nám nevaděj. youtube.com