FOTO #2: Inkrimimovaná věta se nachází na desátém řádku shora... – G.cz
Inkrimimovaná věta se nachází na desátém řádku shora... Archiv MV ČR