FOTO #3: Poslední strana protokolu s bohužel nečitelným podpisem zpracovatele a razítkem podatelny Kriminální ústředny ministerstva vnitra s uvedením data 24.9.1947, kdy byl dokument doručen. – G.cz
Poslední strana protokolu s bohužel nečitelným podpisem zpracovatele a razítkem podatelny Kriminální ústředny ministerstva vnitra s uvedením data 24.9.1947, kdy byl dokument doručen.