fb pixel Karel VII. Bavorský | G.cz
V listopadu 1741 se tak Karel Albrecht vydal spolu s početnými francouzskými pluky na Prahu, kterou vzhledem k mnohonásobné převaze v podstatě bez větších lidských ztrát dobyl. O měsíc později se pak nechal pod jménem Karel III. v Praze korunovat českým králem. Karlova vláda v Čechách ovšem netrvala příliš dlouho – nový král již měsíc po své korunovaci opustil své nové království a vydal se pro korunu císaře Svaté říše římské. Tu s francouzskou pomocí skutečně získal, čímž získal svůj slavný titul Karel VII. Bavorský. public domain