fb pixel Jindřich Korutanský | G.cz
Jenže pak se na Jindřicha, který si ze studu ani nedovolil říkat „český král“, podruhé usmálo štěstí. Král Rudolf během tažení proti vzbouřeným přívržencům Korutanců onemocněl úplavicí a pouhých devět měsíců po svém nástupu na trůn zemřel. Nic tak nebránilo Jindřichovi, aby se opět vydal do Čech, kde byl 15. srpna 1307 opět provolán českým králem. public domain