fb pixel Jan Sladký Kozina | G.cz
Charismatický vůdce Chodů Jan Sladký Kozina. Stál v čele slavného povstání a skončil na šibenici 28. listopadu 1695. Autor: Jan Vilímek – České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého (dostupné online), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5713306