fb pixel Jan Amos Komenský | G.cz
Jan Amos Komenský ve své pracovně v Amsterdamu. Obraz od Václava Brožíka. Public domain/wikimedia commons