fb pixel Jan Amos Komenský | G.cz
Jan Amos Komenský, učitel národů. Obraz od Alfonse Muchy. Public domain/wikimedia commons