fb pixel Jan Amos Komenský | G.cz
Mědirytinový předtitul didaktických spisů Jana Amose Komenského vydaných v Amsterdamu roku 1657. Public domain/wikimedia commons