fb pixel Jan Amos Komenský | G.cz
Nejstarší dochovaný rukopis Jana Amose Komenského z roku 1611. Public domain/wikimedia commons