fb pixel Jan Amos Komenský | G.cz
Část portrétu Jana Amose Komenského od malíře Jürgena Ovense. Public domain/wikimedia commons