fb pixel FOTO #1: Jan Amos Komenský – G.cz
Část portrétu Jana Amose Komenského od malíře Jürgena Ovense. Public domain/wikimedia commons