FOTO #2: Jak šel čas s počítači Macintosh – G.cz
Steve Jobs vkládá disketu do revolučního počítače. youtube.com