FOTO #5: Jak popsat film jednou větou? Takhle! – G.cz
Tohle vězení nám dalo hodně. Vykoupení z věznice Shawshank