FOTO #4: Jak popsat film jednou větou? Takhle! – G.cz
V tomto filmu se nic nestalo. Titanic