FOTO #5: Jagellonci – G.cz
Ludvíkova vláda České země příliš neovlivnila. Bylo tak i kvůli tomu, že nový král stejně jako jeho otec pobýval naprostou většinu svého kralování v Budíně. Zatímco si mladý král užíval panovnický život v Uhersku, u nás se vlivem absence jakékoliv státní moci pomalu schylovalo k občanské válce, kdy mezi sebou začala soupeřit místní vrchnost. public domain