FOTO #4: Jagellonci – G.cz
Jeho slabé vlády pak využili čeští pánové, kteří mohli vydat Vladislavské zřízení zemské, zemský zákoník, který významně posiloval jejich moc na úkor krále. Ten, věrný své přezdívce, nakonec zákoník podepsal a uvedl v platnost. Když pak v roce 1516 Vladislav zemřel, nastoupil na trůn jeho teprve desetiletý syn Ludvík. public domain