FOTO #2: Herecký klan Hrušínských – G.cz
Rudolf Hrušínský nejstarší se narodil do rodiny ševce a libocké porodní báby. U divadla se mu podařilo prorazit, když se přiženil do slavného hereckého klanu Červíčků-Budínských. Jeho manželka Hermína mu pak porodila syna Rudolfa, a to přesně před 100 lety, 17. října 1920. nezjištěn (neznámí) – http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:95c7cd80-f3d2-11e6-bf7e-005056825209?page=uuid:f98b4ef0-f3dc-11e6-bf7e-005056825209&fulltext=Rudolf%20Hru%C5%A1%C3%ADnsk%C3%BD, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?