fb pixel Havlova socha | G.cz
Na webových stránkách spolu se můžete dočíst, že autorkou sochy je již zmíněná Barbora Daušová, která Havlovu podobiznu vytvořila v rámci své ročníkové práce v oboru Sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni. Nechceme nijak shazovat talent či umělecké nadání paní Daušové, ale možná není nejlepší nápad dát zpracovat první sochu jednoho z nejvýznamnějších Čechů v moderní historii, který navíc dodnes budí mnoho emocí, studentce sochařiny. Spolek pro výstavbu sochy VH