fb pixel Dobrovolníci během karantény | G.cz
Politické hnutí Důchodci za životní jistoty mělo samozřejmě cílovou skupinu jasně danou. Nikdy ve volbách neuspělo, ale zapsalo se do kronik tím, že předseda strany Eduard Kremlička z důvodu prohrané sázky snědl po volbách živého brouka přímo před zraky televizních kamer. To se samozřejmě nelíbilo ochráncům zvířat, kteří to kritizovali. Comedy central - South park