FOTO #6: Devítidenní královna – G.cz
John Dudley, vévoda z Northumberlandu Public Domain