FOTO #2: Další obrazy Jakea Scharbacha – G.cz
9. Interaction Distance (Interakční vzdálenost), 2015 jakescharbach.com