FOTO #1: Další obrazy Jakea Scharbacha – G.cz
8. Deferred Futures (Odložené budoucnosti), 2014 jakescharbach.com