FOTO #2: Další motýlí krasavci – G.cz
12. Ptákokřídlec chimarea (Ornithoptera chimaera) - Nová Guinea bernardvanelegem.com