FOTO #6: Charles Dickens – G.cz
... který ale netvořil v nějakém vakuu. Realismus fungoval, protože vyobrazoval šokující realitu. Dickens sám několikrát navštívil příšerné sirotčince své doby, což položilo základy příběhu Nicholas Nickleby... By Charles A. Barry - This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs divisionunder the digital ID cph.3c32077.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is stil