fb pixel Český farář má problém | G.cz
Puvák se dokonce omluvil i Bohu. wikimedia.org