fb pixel Baltský řetěz | G.cz
Estonsko dokonce vyhlásilo mimořádné prázdniny, aby byla zajištěn úspěšný průběh celé akce – autobusy rozvážely lidi do řidčeji osídlených oblastí, aby nedošlo k přerušení řetězu. Wikipedia