FOTO #6: Alexej Stachanov – G.cz
Zpráva o sovětském hornickém zázraku se dostala až do Spojených států, kdy se dokonce Stachanov objevil i na prestižní titulní straně časopisu Time. Wikipedia