FOTO #7: Alexej Stachanov – G.cz
Svět si musel na pravdu počkat až do 80. let, kdy pod vlivem Gorbačovovy politiky glasnosti komunistický režim přiznal, že zázračnému Stachanovi během jeho směny pomáhala celá skupina další horníku a to ještě za pomoci té nejlepší dostupné hornické techniky Wikipedia