fb pixel FOTO #4: Alexandr Veliký – G.cz
Chtěl se stát vládcem Persie a neváhal pokořit perského krále Dareiose III. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=531487