FOTO #3: Alexandr Veliký – G.cz
Díky Alexandru Velikému se dodnes zachovalo rčení o gordickém uzlu. Právě Alexandr jej přeťal. By Jean-Simon Berthélemy - kzu.ch, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49570