FOTO #4: 26. Český lev – G.cz
Debutující Jan František Uher je nejlepším mužským hercem ve vedlejší roli. CinemArt