FOTO #5: 20 let Česka v NATO – G.cz
Dne 10. března podepsal přeseda vlády Václav Klaus přistoupení ČR k programu Partnerství pro mír. sbírka VHÚ