Fašističtí důstojníci ze strachu z komunismu provedli převrat: Řecká vojenská junta tvrdě vládla zemi sedm let – G.cz
Vyhledávání

Fašističtí důstojníci ze strachu z komunismu provedli převrat: Řecká vojenská junta tvrdě vládla zemi sedm let

+ DALŠÍ 2 FOTKY + DALŠÍ 3 FOTKY

Jedním z prvních velkých bojišť studené války se stalo Řecko, kde po krvavé občanské válce nakonec místní prozápadní síly porazily komunistická vojska. Ozvěny bojů ovšem Řeky dlouho neopustily a strach z návratu komunistů nakonec vedl v roce 1967 k převratu, který z Řecka na sedm let udělal vojenskou diktaturu…

Arian Ebrahimi
Arian Ebrahimi 1.8.2020, 16:54

CIA platila miliony na podporu bývalých kolaborantů

Když v roce 1945 skončila druhá světová válka, znamenalo to pro naprostou většinu Evropy konec bojů. Výjimkou bylo Řecko, kde již od roku 1944, po odchodu německé armády, probíhal v nastalém politickém vakuu boj mezi jednotkami prozápadních vojsk a místních komunistů. Táhlé boje nakonec skončili v roce 1949 vítězstvím prozápadních sil, za obrovského přispění americké i britské vlády, které se nadále v rámci Trumanovy doktríny zabraňování rozšiřování komunismu zavázaly, že budou podporovat antikomunistické síly v regionu. Z těchto důvodů pak CIA štědře financovala tajnou organizaci IDEA, která sdružovala antikomunistické až krajně-pravicové bývalých kolaborantů s nacistickým režimem, byť velká část členů za války nekolaborovala.

V 60. letech se pak po letech vlády konzervativců dostal k moci centristická strana Georgiose Papandreou, od které si část obyvatelstva slibovalo nové liberální změny. Nicméně, v roce 1965 se Papandreou pokusil vyhodit z armády část důstojníků, kteří byli členy IDEA, což vedlo k jeho odvolání králem Konstantinem II. Po pádu vlády byly na květen 1967 naplánovány nové volby, které měl podle předpokladů vyhrát právě Papandreou, který chtěl následně navázat koalici levicovou stranou Sjednocené demokratické levice. To vyděsilo některé důstojníky z IDEA, kteří v této straně viděli pouhé převlečené komunisty, proti kterým před lety bojovali. Necelý měsíc před plánovanými volbami se tak skupina nižších důstojníků rozhodla nečekat a 21. dubna 1967 proběhl vojenský převrat, který na dalších 7 let změnil Řecké království na krajně pravicovou vojenskou diktaturu.

Nemocný pacient a chirurg-diktator

Byť samotný král nepodporoval odbojné důstojníky, nepodnikl žádné vážnější kroky k zastavení změny režimu. Když se nakonec v prosinci 1967 pokusil převzít moc, byl nucen i se zbytkem rodiny odejít do italského exilu. Země tak nadále zůstávala královstvím, ale namísto krále zemi vedl regent. Do čela vlády se pak postavil krajně-pravicový důstojník a bývalý německý kolaborant Georgios Papadopoulos. Ten proslul především svými značně podivnými proslovy, ve kterých přirovnával Řecko k nemocnému pacientovi, kterému on jako vrchní chirurg spolu s dalšími chirurgy-důstojníky, musí pomoci, i za cenu toho, že bude muset svého pacienta přivázat k posteli a dát mu léky na uvolnění. To v praxi skutečně probíhalo, kdy byly na denním pořádků únosy a mučení politických odpůrců režimu.

Vojenský režim zároveň až s fanatickou snahou vyzdvihoval řeckou minulost a opovrhoval vším, co nebylo v souladu s helénsko-křesťanskými hodnotami režimu. Sám sebe pak režim prohlašoval za poslední baštu pravé křesťanské civilizace na Západě, což bylo spojeno i s vyhraněným antikomunismem. Není proto divu, že Spojené státy režim otevřeně podporovaly, i za cenu potlačení lidských práv a mučení politické opozice.

Papadopoulos se nakonec pod nátlakem nespokojeného obyvatelstva rozhodl započít demokratizační reformy, které proměnily v roce 1973 Řecko na republiku, již se stal prvním prezidentem. Nicméně, pokračující studentské nepokoje, a především neúspěšný pokus o převrat na Kypru, který nakonec vedl k turecké invazi na ostrov, vedly k pádu režimu v roce 1974. Všichni důstojníci nakonec stanuli před soud, který je nejprve odsoudil k trestu smrti, jež byl následně změněn na doživotní tresty. Odkaz vlády důstojníků je v Řecku dodnes rozporuplný, ale většina obyvatelstva navzdory tehdejšímu bezprecedentnímu ekonomickému růstu nevzpomíná na 7 let diktatury zrovna s láskou.

Podobné články

Doporučujeme

Další články