fb pixel Faraon Achnaton: Založil nové náboženství a prohlásil se synem nového boha Atona – G.cz
Vyhledávání

Faraon Achnaton: Založil nové náboženství a prohlásil se synem nového boha Atona

Vyobrazení Achnatona z doby před reformou Achnaton – kolosální socha v egyptském muzeu v Káhiře Achnaton a Nefertiti s dětmi Achnatonovy dcery + DALŠÍ 1 FOTKA + DALŠÍ 2 FOTKY

Příběh Ježíše Krista jako Božího syna není v dějinách lidstva jediný. V Egyptě 14. století před Kristem založil faraon Achnaton svůj vlastní kult a zreformoval každý aspekt života v Egyptě.

Václav Adamus
Václav Adamus 29.3.2022, 18:52

Achnaton se původně narodil se jménem Amenhotep IV. jako panovník 18. dynastie, která v Egyptě vládla. Jeho otcem byl Amenhotep III. Po svém narození dostává jméno Amenophis – což znamená mír Amonův. Už to mělo dokazovat, jakou úctu choval jeho otec k bohu Amonovi, ke stejné úctě vedl svého syna. Musíme si uvědomit, že tehdejší lidé viděli vše jako vůli bohů, naklonit si toho správného bylo tedy umění. Pokud říše vzkvétala, bylo to bráno jako přízeň bohů a král se tím pádem stal v očích lidu požehnaným. Za vlády jeho otce měli velký vliv kněží v Thébách, což mu dělalo starosti a pokoušel se jej zmírnit, v těchto snahách pokračoval i jeho syn Achnaton.

Vláda slunečního boha

Bůh Amon („skrytý“) byl slunečním bohem, centrem jeho uctívání byl Karnak. Amon měl jako božstvo velký politický význam – vládl věštbami a po poradě s ním byl vybírán nový faraon. Toto věštecké centrum bylo právě v Karnaku a Amenhotep IV. jej toužil ovládnout. Faraoni měli božský status, ale nebyli úplně rovni bohům, byli to prostředníci, jakýsi manifest jejich vůle. Amenhotep IV. chtěl však víc. Po smrti otce se stává novým vládcem právě on.

Konflikt s bohem Amonem se stále prohluboval a nový král brzy konfrontoval kněží jeho kultu. Amenhotep postavil ještě několik chrámů, začal i se stavěním svatostánků zasvěcených Amonovi. Východně od Karnaku začal stavět nový chrám zasvěcený slunečnímu bohu Atonovi. To vyděsilo Amonovy kněze, kteří měli pod kontrolou 10 % obyvatel Egypta a 20 % obdělavatelné půdy. Nový chrám měl také dříve neviděný prvek – sochu samotného faraona, která ovšem měla zcela neegyptské rysy – dlouhý štíhlý obličej, oči jako štěrbiny a dlouhé tělo. Mnozí badatelé se domnívali, že trpěl jeho degenerací či syndromem. Nově se však soudí, že tyto odlišné rysy měly jasně ukázat, že se jedná o nadpozemskou bytost – o vtělení Boha. Jeho manželka, která měla v tomto kultu zastupovat ženský prvek stvoření, se stala také bohyní. Bůh Aton měl různá zpodobnění – někdy pouze jako světelný kotouč, jindy jako sluneční kotouč, jehož paprsky byly ukončeny rukou. Sám Amenhotep IV. přijímá nového Achnatona – sloužícího Atonovi. Historici se domnívají, že nejenže postupně nechal zavřít chrámy ostatních bohů, ale začal také s jejich likvidací z veřejného prostoru i z myslí lidí. Nový kult si žádal i nové hlavní město, které se nacházelo v lokalitě el-Amara a neslo název Achetaton. Život faraonů byl vždy spojen s rituály, život Achnatona byl však životem boha, stejně tak život jeho manželky Nefertiti. Vše, co dělali, mělo tedy charakter rituálu. V paláci měli okno „zjevování se“, ve kterém Nefertiti a faraon žehnali svému lidu. Jejich obrazy se staly náhražkou bohů, lidem visely v jejich obydlích, takže na ně jejich nový bůh neustále dohlížel. Fakticky tak založil první monoteismus. Achnaton však neměl za ženu pouze Nefertiti. Vlastnil harém, v němž měl spoustu manželek, které si vzal v rámci udržování dobrých vztahů s cizími říšemi.

Konec živoucího boha

Achnaton se velice snažil a Atonův kult se mu povedl dostat na dominatní místo. Archeologické nálezy však ukazují, že v příbytcích prostých lidí zůstával stále živý kult minulých bohů. Smrt Achnatona a Nefertiti byla jednak velkým zklamáním pro ty, kteří skutečně uvěřili jejich božskému původu, za druhé znamenal konec kultu boha Atona. Králem se stal jediný faraonův syn Tutanchamon, který odsoudil Atonův kult, za kacíře jej poté vyhlásil další faraon Haramheb. Egypt se vrátil zpět ke svým starým bohům a Achnatonovo hlavní město zůstalo opuštěné.

Konspirační teorie

Existuje konspirační teorie o mimozemském původu Achnatona, jež vysvětluje jeho nezvyklý vzhled a protáhlé hlavy, které můžeme vidět na zpodobnění jeho i jeho rodiny. Také postavení pyramid v Gíze má nahrávat teorii o mimozemském zásahu v Egyptě, při určité konstelaci hvězd hroty pyramid přímo míří na hvězdu ze souhvězdí Orion, které je složeno ze tří hvězd. Takže každá pyramida ukazuje na jednu z nich.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aton

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amon

https://en.wikipedia.org/wiki/Atenism

https://cs.wikipedia.org/wiki/Achnaton

Podobné články

Doporučujeme

Další články