fb pixel Dříve byla šunka zdravější! Opravdu, nebo se jedná o další mýtus? – G.cz
Vyhledávání

Dříve byla šunka zdravější! Opravdu, nebo se jedná o další mýtus?

Mnoho lidí dnes zastává názor, že současná doba je po všech stránkách zkažená. A že v minulosti to bylo lepší. Ano, byli jsme mladší, zdravější a radostnější, navíc náš mozek funguje tak, že filtruje špatné vzpomínky a nechává nám v paměti spíše ty veselejší.

Eva Jeřábková 6.4.2017, 08:39

Když se dnes z trhu stahuje nějaká potravina kvůli závadě, okamžitě nás o tom média nezapomenou informovat a zároveň nám naservírovat všechny možné katastrofické scénáře, co by se nám mohlo po pozření byť jen nepatrného množství inkriminované potraviny stát. Lidé pak instinktivně začnou pátrat v paměti a prohlašovat, že nic podobného by se dříve stát prostě nemohlo! Ale opravdu byla třeba šunka dříve zdravější? A navíc – jaká byla vůbec informovanost tehdejší veřejnosti?

Studená sprcha z USA

Na jednu stranu nás každý den krmily oficiální sdělovací prostředky v Československu o úpadku kapitalistického Západu, ale na druhou stranu bylo pravdou, že jejich marky a dolary komunisté potřebovali. Proto v tichosti vyváželi za valuty do západních zemí cokoliv, co se dalo prodat. Až v roce 1984 přišla studená sprcha! V USA tamní úřady vrátily zpátky do ČSSR velkou zásilku šunky s odůvodněním, že je promořena zdraví nebezpečnou průmyslovou chemikálií (polychlorovaný bifenyl – PCB)! Obyvatelé Československa se však o PCB v české exportní šunce nikdy nedozvěděli.

Hledání viníka a nalezení kruté pravdy

Úřady ale tehdy okamžitě rozjely vyšetřování. Obří ztráty dolarových příjmů si žádaly nalezení viníka, kterého by následně komunisté exemplárně potrestali. Jenže během vyšetřování se zjistilo, že se nejedná o ojedinělý případ a už vůbec ne o sabotáž nebo tajné spiknutí imperialistických agentů. A že rozhodně nejde o PCB pouze v šunce určené na vývoz!

V Československu se ve velkém používaly polychlorované bifenyly jako příměs do barev. Těmito barvami se natíraly ve velkém všechny kravíny, drůbežárny, prasečáky, ale také zásobníky krmiva! Právě z nich se pak nebezpečné PCB chemikálie uvolňovaly do krmiva a kumulovaly se v tělech jatečních zvířat, především v tukových tkáních, a pronikaly také do vajec a mléka!

Zamořené potraviny všude kolem

Vyšetřováním se zjistilo, že nebezpečnou látkou nebyla zamořena jenom šunka, ale daleko větší portfolio potravin živočišného původu, které jedly denně miliony Čechoslováků! Dokonce i kojenecká výživa, neboť se vyráběla ze sušeného kravského mléka.

Pokud by k takovému zjištění došlo dnes, vyvolalo by to jistě obrovskou mediální reakci! Nebezpečné chovy by se totálně vybily, lidé by přestali označené potraviny kupovat a podniky by tak zkrachovaly. Jenže v komunistickém Československu o problému věděl jen úzký okruh odborníků a politiků. JZD (Jednotná zemědělská družstva) a státní statky i nadále produkovaly zamořené maso, mléko, vejce a sýry. Nevědoucí spotřebitelé dál kupovali nebezpečné potraviny a většina z nich dnes žije v nezlomné víře, že tehdy byly potraviny prostě zdravější.

Ututlávací manévry a čachry s potravinami

Komunisté začali v tichosti jednat. Nakoupili přístroje na měření PCB a v nejhůře postižených kravínech a prasečárnách začali přetírat nebo úplně odstraňovat staré nátěry. Poté se snažili potraviny všelijak vylepšit. Například nejvíce zamořené mléko míchali spolu s čistším, aby se snížila celková koncentrace chemikálie ve výsledných produktech, jako bylo máslo nebo sýry. V některých případech dokonce mléko odstřeďovali a mléčný tuk s vysokým obsahem PCB skladovali v mrazírnách.

Proč jsou PBC tak nebezpečné?

Polychlorované bifenyly jsou skupinou chlorovaných organických látek, které se hojně užívají jako náplně do kondenzátorů, příměsi barev nebo některých stavebních materiálů. Jejich nebezpečí spočívá v tom, že velmi dlouho přetrvávají v životním prostředí a hromadí se v živočišných tkáních, včetně těch lidských. Navíc jsou schopny přecházet do mateřského mléka. Dokonce u dětí matek, které měly v těle vysoký obsah PCB, lékaři prokázali, že tyto chemikálie mohou negativně ovlivňovat vývoj mozku dítěte. Konkrétně je u takto postižených dětí prokázané snížení inteligence a soustředění, celkové schopnosti chápat svět a narušení jejich pohybových dovedností.

Michiganské děti a PCB

Výzkum ohledně vlivu PCB na vývoj mozku u dětí začal už roku 1980 terénní studií populace v okolí jezera Michigan. Byl sledován vývoj dětí, jejichž matky jedly ryby kontaminované bifenyly. Výzkum prokázal, že děti, které byly během těhotenství vystavené vyšším hladinám PCB, měly zhoršené vizuální rozpoznávání, horší krátkodobou verbální paměť a sníženou schopnost učit se. Pokud byly vystaveny i po narození vyšším dávkám, měly třikrát častěji nižší IQ a dvakrát častěji zaostávaly ve schopnosti porozumět čtenému textu.

Československo ve světovém kontextu

Následná celosvětová studie koordinovaná Světovou zdravotnickou organizace (WHO) prokázala v řadě průmyslově vyspělých zemí hladiny PCB v potravinách stejné nebo vyšší, než jaké způsobují prokazatelně negativní vliv na vývoj mozku dětí. Mezi nejvíce postižené země s nejvyšší koncentrací PCB vůbec patřilo kromě Faerských ostrovů také Česko a Slovensko. Je tudíž pravděpodobné, že nervový systém mnoha českých dětí byl působením PCB negativně ovlivněn.

Zastavení výroby a používání škodlivých látek

Výroba těchto karcinogenních látek byla v Československu v roce 1984 zastavena, ovšem k jejich používání docházelo i nadále. Až v roce 2001 byla podepsána Stockholmská úmluva o úplném zákazu výroby PCB. Smutným faktem je, že problémy s PCB se občas objevují i dnes, ačkoli se jedná o obsah chemikálií 100krát menší než v 80. a 90. letech.

A když už je řeč o polychlorovaných bifenylech, přečtěte si také, proč je toaletní papír tichý a nenápadný zabiják.

Podobné články

Doporučujeme

Další články