fb pixel Díl III.: Poprava Anny Boleyn: Jindřich VIII. nechal své ženě setnout hlavu, o den později byl již formálně zasnouben s Janou Seymour – G.cz
Vyhledávání

Díl III.: Poprava Anny Boleyn: Jindřich VIII. nechal své ženě setnout hlavu, o den později byl již formálně zasnouben s Janou Seymour

Zdroj: Édouard Cibot - Musée Rolin, Autun, France, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3951184

Nechvalně proslulý příběh Anny Boleyn je jedním z těch vůbec nejtypičtějších pro období tudorovské Anglie v 16. století. Psal se totiž 19. květen roku 1536, když byla Anna Boleyn, druhá manželka krále Jindřicha VIII., popravena. Obviněna byla z cizoložství, incestu a spiknutí proti králi.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 21.5.2023, 10:00

Proces s Annou Boleyn

Pokud jde o Annu Boleyn, většina historiků se shoduje, že se téměř jistě nedopustila obvinění, která proti ní byla vznesena. Nikdy se nepřiznala k žádnému provinění, důkazy proti ní byly slabé a zdá se velmi nepravděpodobné, že by ohrozila své postavení cizoložstvím nebo spiknutím s cílem poškodit krále, na jehož přízni tolik závisel její život.

Přesto byli Anna a Rochford shledáni vinnými podle obžaloby a Norfolk vynesl rozsudek: Oba měli být upáleni nebo popraveni podle přání krále. Dne 17. května bylo pět odsouzenců popraveno na kopci Tower Hill. Nad královnou se Jindřich nakonec „slitoval“ a povolal kata z Calais, aby mohla být sťata mečem a nikoli sekerou.

Tower

Ráno 19. května se na Tower Green shromáždil malý dav lidí, který sledoval Annu Boleyn – oděnou v tmavě šedých šatech a erminovém plášti, s vlasy zakrytými čelenkou přes bílý plátěný čepec – jak čeká na svůj poslední okamžik.

Po prosbě, aby jí bylo dovoleno promluvit k davu, Anna promluvila prostě: "Pánové, pokorně se zde podrobuji zákonu, jak mě zákon posoudil, a pokud jde o mé provinění, nikoho zde neobviňuji. Bůh je zná, odpouštím je Bohu a prosím ho, aby se nad mou duší smiloval." Nakonec prosila Ježíše Krista, aby "zachránil mého panovníka a pána krále, nejzbožnějšího, nejušlechtilejšího a nejmírnějšího knížete, který je, a aby nad vámi dlouho vládl".

Poprava

Rychlým úderem katova meče byla Anna Boleyn sťata. O necelých 24 hodin později byl Jindřich formálně zasnouben s Jane Seymourovou, vzali se asi 10 dní po popravě. Královna Jana sice porodila dlouho očekávaného syna, který v devíti letech nastoupil po Jindřichovi jako král Eduard VI., ale koneckonců to byla právě dcera Anny Boleyn, která později vládla Anglii více než 40 let jako nejslavnější tudorovský panovník: Alžběta I.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články